…dostupný profesionálny firemný servis!
Get Adobe Flash player

Vitajte na stránke účtovnícko – poradenskej spoločnosti CAS s.r.o.
(Certified Accounting Services).

Spoločnosť CAS s.r.o. vznikla v roku 2005 spojením činností jej konateľov.

Zlúčili sa tak činnosti vedenia účtovníctva a činnosť reklamnej agentúry.

Zárukou kvality poskytovaných účtovných služieb a daňového poradenstva sú vedomosti a skúsenosti konateľky Ing. Jany Gašparovičovej získané praxou v slovenských spoločnostiach a spoločnostiach so zahraničnou majetkovou účasťou (najmä Electricité de France, Panasonic Slovakia, Renault Slovensko) ako aj  sústavné vzdelávanie v oblasti účtovníctva a daní.

  • V roku 1985 absolvovala Vysokú školu ekonomickú.
  • V rokoch 2001 – 2004 absolvovala  odborné vzdelávanie v rámci Projektu certifikácie profesie účtovník v SR realizované  Slovenským zväzom účtovníkov. Postupne dosiahla všetky tri stupne uvedeného vzdelávania, t. j. vrátane najvyššieho stupňa „ÚČTOVNÍK EXPERT„.
  • Koncom roka 2004 zložila skúšku na vykonávanie daňového poradenstva.
  • Je členkou Slovenskej komory daňových poradcov, č.o.761/2005 (SKDP).skdp2
    Neustále zvyšovanie odbornej úrovne v oblasti účtovníctva a daní zabezpečuje formou účasti na odborných školeniach a seminároch.

Našim cieľom je odbremeniť klienta od prác, ktoré nie sú  jeho doménou  a poskytnúť mu kompletný servis v rozsahu našej činnosti tak, aby sa mohol venovať len svojmu predmetu podnikania.

Print Friendly, PDF & Email