…dostupný profesionálny firemný servis!
Get Adobe Flash player

CAS s.r.o.
Haanova 20, 851 04 Bratislava – Petržalka
e-mail: web3@cas1.sk
mobil: 0917 30 30 12;
0905 277 004

 

 

 

 

Registrácia: Obchodný register  Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 34135/B; IČO: 35 911 531

Print Friendly, PDF & Email